top of page

— destek —

Punctum, yayın, düşünce ve sanat dünyasından çeşitli kişilerin bir araya gelerek hayata geçirdiği, eleştirel düşünceyi şiar edinerek öncelikle kitap eleştirisini odağına alan bağımsız bir web dergisidir. Dijital ya da matbu olsun, dergicilik geleneklerinin genelinde gözlemlenebileceği gibi, Punctum da onu çıkaranların kendi zamanlarında gözlemledikleri kimi eksikliklerin liyakatle giderilmesine ve halen yürünebilecek bir yol varsa onu açık tutanlara ‘bir zemin daha’ sağlanması arzusuna dayanıyor. 

Bu minvalde dergi, kitap eleştirisi türünün tanıtım ya da beğeni ikiliğinin kısırlığına düşmüş göründüğü mevcut durumda polemiğin incelikle ama sertliğini yitirmeden yürütüldüğünde bir zenginleşme yaratacağı inancını koruyarak, bunun gerçekleşebileceği bir açık-alan olmayı amaçlıyor. Punctum, kitap eleştirisinin yanı sıra iki ayda bir yayınlanması tasarlanan temalı dosyalarda ve dosya-dışı haftalık yayınlarında pek çok farklı konuda makale, değini, deneme ve podcast de barındıracak.

Kitap ve dergi yayıncılığının varlığını görünür-görünmez büyük bir emek sürecine borçlu olduğu ve genelde bu emeklerin adil karşılığını bulamadığı aşikâr.  Yakın okumalar / yakın okurluk, bir kültürde temayüz edebilmek için titiz bir editöryal çalışmayı olduğu kadar, bu bünyede ağırlanan editör, yazar ve çevirmenlerin hakkaniyetli bir telif ödemesi almasını da gerektiriyor. Bu sebeple Punctum’un yayın hayatına devam edebilmesi, başlangıçtaki çekirdek kadrosunun hazırlık ve özverisinden fazla bir desteği zaruri kılıyor. Bu metin de, kitap eleştirisi arşivinde yer almasını planladığımız pek çok eseri yayımlayan yayıncıları ve ilgili alanlarla temasta olan kurum ve kişileri, Punctum’u ne şekilde destekleyebilecekleri konusunda bilgilendirmek amacını güdüyor.

 

Derginin yayın hayatını sürdürmesine destek vermek isteyenlerin pek çok farklı seçeneği olabilir. Bu konudaki önerilere de açık olmakla birlikte, bu seçeneklerden bazıları şöyle sıralanabilir: 

  • Yayıncılar ve atölye, dernek gibi oluşumlar ile diğer kuruluşlar, gündemlerindeki kitaplarla ilgili yabancı dillerde yazılmış, dergide yer vermek isteyebileceğimiz metinlerin Türkçeleştirilmesinden doğacak (varsa) telif ve çevirmenlik ücreti gibi giderleri fonlayabilir. 

  • Punctum’un editöryal programında bulunan ya da bulunması muhtemel kitaplar üzerine yazan yazarların telif ücretleri fonlanabilir veya kitabın bir nüshası yazara ya da Punctum arşivine gönderilebilir. 

  • Punctum’un odağına aldığı temalarla doğrudan ilgili ya da yakın temalarda gezinen dosyaların sponsorlarından biri olunabilir; örneğin eleştirel düşünce üzerine bir külliyata ya da benzer ilgilere sahip veya sadece bu konuda bir dosyanın hazırlanmasına katkıda bulunmak isteyecek bir kuruluş Eleştiri: Hayranlık’tan Linç’e başlıklı ilk dosyanın ortak destekçisi olabilir. (Dosya konuları ilk yayınla sınırlı kalmayacak, polemik metinler ve de dosyaya zeyl olarak sürdürülecektir.)

  • Farklı ya da yakınlık içindeki seslerin ve görüşlerin Radyo Punctum’un podcast programlarında karşılaşması ve sesleri, soruları, tartışmaları çoğaltacak bir zemin bulması için sponsor olunabilir. 

  • Derginin daha fazla okura ulaşmasına katkıda bulunmak arzusu duyan kişi ve kuruluşlar kendi mecralarında Punctum’a desteklerini açıklayabilir. 

İletişim için: info@punctumdergi.com
 

bottom of page