top of page

— ve punctum —

punctum-1.png

Adı Roland Barthes’ın Camera Lucida’sından ilhamla konulan Punctum Dergi, Ocak 2022’de kuruldu, Temmuz 2022’de yayın hayatına başladı. Punctum Latincede, sivri uçlu bir nesne ile oluşturulan iz, delik, sıyrık anlamlarını taşır. Barthes’da ise punctum, fotoğrafın içinden yükselen delici bir ardıl imaj, açtığı yarayı sürekli kılan bir kalıntı ya da iz’dir.

 

Punctum Dergi bu etimolojik ve teorik hattı içeren bir eleştiri nosyonu geliştirme girişimidir. Dolayısıyla, odağına aldığı soru şudur: Nesnesiyle yaralanabilirlik akrabalığı kuran bir bakış nasıl okur? Okumada okunaksız kılınanın haklarını da gözeten, bu okunaksızlık payını yazınsal alana tahvil etmeye talip eleştirel düşüncenin olanaklılık koşulları nelerdir? Elbette, bu derdi bahşeden ethostan ya da belki bu ethosun artık hazır bulunmayışından da söz etmek gerekir. Eleştiri yazısının eleştirel düşünceyi ya da eleştirel düşüncenin eleştiri metnini türettiği, polemikle veya iptalle işleyen, çatallanan, patikalara sapan, başlangıçtaki sınırların ihlalini yürürlükte tutan geleneklerin görece yokluğu, boş gösteren olarak kalabilme imtiyazını kuşanmış kültürel kuraklık bölgelerinin izlerini, şimdilerde her zamankinden daha fazla gösteriyor. Öyleyse egemen reel-politik paradigmanın bir tür doğal sonucu olan bu “gösterinin” eserlerine, parlatılmış değil de sırlanmış taraflarından bakmak, edebiyatın, teorinin, tarihin has sessizliğinin anonim ana dilindeki söyleşmeyi yeniden duyulur kılabilir. Punctum Dergi, tam da bu duyulur’un ifade olanaklarının çoğaltılmasının zeminlerinden biri olma hevesiyle yayına hazırlanıyor.

 

Dergi, makaleler, denemeler, Minyatür adı verilen kısa değiniler, çeviriler ve söyleşilerin yanı sıra, Radyo Punctum başlığı altında sunulan çeşitli podcast programları, video söyleşiler ve hususen önem atfedilen kitap eleştirileri içermektedir. Dergide, dosyalar dışında, haftalık dosya-dışı içeriklere ve birbiriyle söyleşme içindeki polemik dizilerine de yer verilmektedir.

Genel Yayın Yönetmeni: Cana Bostan

Yayın Kurulu: Begüm Kovulmaz, Cem İleri, Murat Erşen

Site Tasarım: Gökhan Aslan 

Logo Tasarım: Bengi Günay

— yazarlar için —

Punctum’a yazı göndermek için

— destek —

Punctum’a destek olmak için

— iletişim —

  • Instagram
  • Twitter
  • Spotify
bottom of page