top of page

— yazarlar için —

Yayın İlkeleri

Punctum, iki ayda bir yayınlanan telifli bir e-dergidir. Ayrıca haftalık bültende yazı, söyleşi, çeviri ve podcast yayınlarına yer verilir.

Punctum‘a gönderilen metinler öncelikle yayın kurulunun onayından geçer; yayın kurulunun onayından geçen metin, konuyla ilgili bir hakeme gönderilebilir. Yazının tesliminden sonra yazı doğrudan yayına uygun görülebilir ya da değerlendirme raporu yazara iletilebilir. Raporda gerekli görülen değişiklik ve düzeltmeler söz konusu ise yazarın yeniden düzenleme yapması istenir.

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olma şartı aranmaktadır.

Punctum’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Punctum dosya dışı yazılara da yer vermektedir.

Punctum için içerik üreten her yazar ürettiği içeriğin (yazı, söyleşi, çeviri, haber, podcast yayını) matbu Punctum yıllığında yayımlanmasını kabul ve taahhüt eder.

 

Genel Kurallar

 

Punctum’a gönderilen metinler Times New Roman yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük sayısı, dosyada yer alacak kitap eleştirisi gibi değerlendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır; seminer/ konferans raporları ile minyatür ve haftalık bültende yer verilecek denemeler için kısa formatlı metinler de kabul edilir. Yazıların dili Türkçe olmalıdır. Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (American Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre hazırlanmalıdır.

 

Yazım ve Gönderim Kuralları

Başlık: Yazının temel kavramlarını, savını ve tartışmalarını yansıtacak şekilde içerikle uyumlu olmalı, mümkünse 11 kelimeyi aşmamalı ve koyu harflerle yazılmalıdır. Başlık, 14 puntoyla yazılmalı ve içerdiği sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Yazar dilerse ara başlıklar da kullanabilir.

Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, yazarın kısa biyografisi ve e-posta adresi bir yıldız işaretiyle başlığa eklenerek ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe başlığın hemen altında 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

Ana Metin: Yazının ana metni Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Format: Yazılar ''doc.'' ya da ''docx.'' uzantısıyla gönderilmelidir.

Tablo, Grafik, Resim ve Şekiller: Metinde kullanılan görseller, metnin uygun bölümlerine yerleştirilmeli ve e-posta eki olarak gönderilmelidir.

Punctum’da yayınlanmak üzere hazırlanan yazılar punctumdergi.info@gmail.com adresine gönderilmelidir.

bottom of page