top of page

Afet ve Enkazbilim: Yıkımdan Dayanışmaya (Aslı Odman & Mine Yıldırım)

Punctum Dergi


Punctum Söyleşileri, sosyal bilimci ve İSİG Meclisi gönüllülerinden Aslı Odman ile Dört Ayaklı Şehir'in koordinatörü araştırmacı Mine Yıldırım'ın "Afet ve Enkazbilim: Yıkımdan Dayanışmaya" söyleşisiyle başladı.05/23 | Söyleşi

 


Punctum Söyleşileri, sosyal bilimci ve İSİG Meclisi gönüllülerinden Aslı Odman ile Dört Ayaklı Şehir'in koordinatörü araştırmacı Mine Yıldırım'ın "Afet ve Enkazbilim: Yıkımdan Dayanışmaya" söyleşisiyle başladı. Robinson Crusoe 389'a ev sahipliği için teşekkür ederiz.


 

Aslı Odman: Sosyal bilimci. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) kurucu gönüllüleri arasında yer alıyor. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Viyana’da iktisat ve siyaset bilimleri alanlarında tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora yaptı. Yüksek lisans tezinde Meksika ve Türkiye’nin 1930’lardaki iktisadi milliyetçi ulus devletleşmesi süreçlerini, doktora tezinde ise Ford Motor Company’nin Tophane’deki montaj fabrikasından başlayarak küresel üretim ağını inceledi. Yakın tarihli çalışmaları, kâr amaçlı üniversite şirketlerine (KAÜŞ) ve gemi inşa sanayi, şantiyeler, dizi setleri, madenler, tarım gibi çalışma mekânlarından hareketle çevre, kent, halk ve işçi sağlığına karşı işlenen şirket ve devlet suçlarına odaklanıyor.


(Söyleşi: Cana Bostan)Mine Yıldırım: Siyaset bilimci, kent araştırmacısı ve hayvan hakları savunucusu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans tezinde, Hegelci tanınma felsefesinin, muhafazakar ve liberal kimlik siyasetinin temelinde yatan öznellik ve fark anlayışlarının Marksist ve postyapısalcı eleştirileri üzerinde çalıştı. Doktora derecesini ''İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul’un Sokak Köpekleri'' başlıklı teziyle The New School Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden aldı. Aynı üniversitenin Şehir Araştırmaları, Siyaset Bilimi ve Kentsel Tasarım bölümlerinde şiddet ve siyaset ilişkisi, kentsel politik ekoloji, küresel çevre ve iklim siyaseti, hayvan hakları, hayvan endüstrileri, tahribat coğrafyaları, altyapı siyaseti, kentsel kamusal alan tasarımı, gündelik mimari konularında dersler verdi ve araştırmalar yürüttü. Kentlerde tahribat, yıkım ve enkaz alanlarında insan-hayvan ilişkilerinin, hayvan hareketlerinin, şiddet ve koruma pratiklerinin seyri üzerine çalışmalar ve hayvan hakları savunuculuğu yürüten Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği koordinatörü. Doğal ve iklim krizi kaynaklı afetlerde hayvan dirençliliği üzerine saha çalışmaları yürüten Dört Ayaklı Şehir/Afet Koordinasyonu hayvan kurtarma, rehabilitasyon ve koruma gönüllüsü. Şu anda Kadir Has Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Eleştirel hayvan çalışmaları, politik ekoloji, iklim krizi ve ekolojik yıkım, hayvan dayanıklılığı ve kurtarma, tecrit ve kapatma coğrafyaları üzerine ders veriyor ve saha araştırmaları yürütüyor; mahalle ve topluluk bazlı hayvan koruma ve kurtarma ağları örgütlenmesi yürütüyor. Enkaz, yıkım ve tahribat koşullarında ihtimam ve dayanışma ilişkilerine, hayvan hakları ihlallerine eşlik eden emek sömürüsü, gasp ve şiddet döngülerine, sermaye birikim süreçlerindeki kayıtdışı ihlallere, pratiklerine odaklanıyor.


(Söyleşi: Cana Bostan)
Comments


Üst
bottom of page